Vui lòng liên hệ với ARIAT-TECH
Kiểm chứng*(Vui lòng nhập Mã xác nhận và nhấp vào "Gửi")
Đệ trình
  • Tên công ty: ARIAT TECHNOLOGY LIMITED
  • Tên Liên lạc: Cánh Yip
  • Đăng ký Thêm: 1818, 27 / F, Ho King Comn CTR, 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hồng Kông.
  • Thêm văn phòng: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16, Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hồng Kông
  • Điện thoại: EST 852-30501966
  • Fax: Pool 852-30501900
  • Email: Info@ariat-tech.com
  • ID Skype: ariat-sales
Other Related Information:

E-mail: Info@ariat-tech.comĐiện thoại HK: 852-30501966THÊM VÀO: Rm 2703 27F Trung tâm cộng đồng Hồ Vua 2-16,
Fa Yuen St MongKok Cửu Long, Hồng Kông.